งานฉลองครบรอบ 17 ปี “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

งานฉลองครบรอบ 17 ปี “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดที่ อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00-13.30 น.