งานฉลองครบรอบ 17 ปี “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

งานฉลองครบรอบ 17 ปี “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดที่ อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม

วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 12.00-13.30 น.

21740

21741

21742

21743

2 thoughts on “งานฉลองครบรอบ 17 ปี “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

Comments are closed.