Thailand Sourcing and Business Matching 2013, Mumbai

งาน Thailand Sourcing and Business Matching 2013, Mumbai

จัดที่ World Trade Center, Mumbai , INDIA

วันที่ 22- 24 สิงหาคม 2556

20130823_100434.1

20130823_100230

20130822_171715

20130822_144138 20130822_155849

20130822_103938_1

20130822_095254

20130822_095245

20130822_095205

20130824_140934.1

20130824_135149_12.1

20130824_135130_19.1